Villa Lobo

Väddö, 2017-19

The house is a wall and a window to the beautiful but cold and windy sea to the northeast. On the inside the garden is protected and open to the sun in the southwest. The roof construction is the tectonic difficulty of this building and we chose therefore to work with it and accentuate it in the architectural design.

 

Huset fungerar som en mur; en skyddande barriär mellan det blåsiga Ålands hav och trädgården. Genom att öppna upp husets mitt med glaspartier på båda sidor skapas skyddade rum som relaterar både till utsikt och trädgård.

Takets bärning utgör den tekniska svårigheten i huset och istället för att abstrahera bort konstruktionen lyfts den fram som tektoniskt element. Den hantverksmässigt uppbyggda takkonstruktionen drar uppmärksamhet till sig och agerar rumsskapande.

Fasadernas mörka träpanel är en förkolnad Shou Sugi Ban-panel som är stålborstad och lätt strykt med linoljefärg. Takmaterialet är massiv, storkorrugerad zink.

Photos by Åke E:son Lindman

/media/bpenobjn/14_villa_väddö_2000.jpg /media/p5hfqkd5/16_villa_väddö_2000.jpg /media/1m5bcdez/15_villa_väddö_2000.jpg /media/m3bmyyav/13_villa_v-dd-_2000.jpg /media/lzwkis1u/01_villa_v-dd-_2000.jpg /media/zpvgxayp/02_villa_v-dd-_2000.jpg /media/quqndikt/03_villa_v-dd-_2000.jpg /media/1uskbsfj/04_villa_v-dd-_2000.jpg /media/kbjbwnau/05_villa_v-dd-_2000.jpg /media/umkppcng/06_villa_v-dd-_2000.jpg /media/ycijfgna/07_villa_v-dd-_2000.jpg /media/oubbzd1d/08_villa_v-dd-_2000.jpg /media/zauj51yc/09_villa_v-dd-_2000.jpg /media/kpdptpfk/10_villa_v-dd-_2000.jpg /media/emterhpv/11_villa_v-dd-_2000.jpg /media/x2xmru5v/12_villa_v-dd-_2000.jpg