Sydhavn Church

Copenhagen, 2016

Competition proposal, third prize.

The church is a light brick building with the high volume of the main church room clearly visible in the surrounding city. The future character of the surroundings of dense urban spaces and open water spaces is reflected in the building's composition and spatial organization.

 

Kyrkan är en ljus tegelbyggnad med kyrkorummets högresta volym väl synlig i den omgivande staden. Omgivningens framtida karaktär av täta stadsrum och öppna vattenrum speglas i byggnadens volymspel och rumsliga organisation.

Byggnadens arkitektoniska uttryck, exteriört och interiört, karaktäriseras av tegelstenens tekniska möjligheter och starka materialitet. Hantverket finns ner i detaljerna och alla får möjlighet att förstå och känna hur kyrkan byggts upp, sten för sten. Exteriörens enkla volymspel detaljeras med reliefmurning och klarglaserade stenar i fält och mönster.

Starkast blir uttrycket i kyrkorummet. Där ställs tegelbyggandets möjligheter på sin spets med ett högt murat tunnvalv som kontrasteras mot korets indirekta överljus.

/media/344hbmgt/01_kyrka_sydhavn_2000.jpg /media/1hlf51c0/02_kyrka_sydhavn_2000.jpg /media/jibgyid4/04_kyrka_sydhavn_2000.jpg /media/etklxq2n/03_kyrka_sydhavn_2000.jpg