Kattvikskajen Swimming Bath

Hudiksvall, 2008

Competition proposal, first prize.

The old industrial site of the saw mill in central Hudiksvall is being developed. On the best site at the waterfront the city wanted to build a new bath house. Our winning proposal took its inspiration from the fine wooden building tradition of the city and from the old open-air swimming house once situated near the site.

 

Förnyelsen av gamla industritomter i stadens hamnområde skulle inledas med byggandet av ett nytt publikt badhus. Byggnadens träfasader knyter an till Hudiksvalls träbyggnadshistoria och till det kallbadhus som en gång funnits på platsen. Takets kraftigt utskjutande skiva speglar vattnet och havsvikens horisontalitet. Genom en planlösning med den stora bassängen i byggnadens mitt och öppningar över hörnen skapas rum som både svarar till badandets krav på intimitet och det spektakulära läget med utsikt mot hav och stad.

/media/n2ppkuj0/01_hudiksvall_2000.jpg /media/luid5amg/02_hudiksvall_2000.jpg