MVB Huvudkontor

Stockholm, 2014-15

MVB's new office is located at the top of a characteristic brick building from the 1940s. The company identity as a construction company is expressed in an interior with quality materials and generous representative areas.

 

MVBs nya kontor i Slakthusområdet ligger högst upp i en karakteristiskt avskalad tegelbyggnad från 40-talet. Företaget MVBs identitet som byggmästare tar sig uttryck i en interiör med högkvalitativa material och generösa representativa ytor.

Photos by Åke E:son Lindman

/media/atcbske1/01_mvb_2000.jpg /media/yz3i5ygl/05_mvb_2000.jpg /media/jy2nie51/04_mvb_2000.jpg /media/hq3ewje1/02_mvb_2000.jpg /media/1mtj1mux/03_mvb_2000.jpg