Kvarteret Blästern Office Building

Stockholm, 2018-20

The building was originally a factory and office facility for Philips designed by Sigurd Lewerentz in the 1930’s. Much of the buildings' original character and visionary architectural qualities had been distorted over decades by changing uses, trends and ill-considered choices. Our main focus has been to protect and highlight the buildings' original architecture. It has been more about removing than adding, and carefully selecting those additions required to create a functional whole.

 

Kvarteret var ursprungligen en för sin tid visionär fabriks- och kontorsanläggning för Philips ritad av Sigurd Lewerentz på 1930-talet. Mycket av byggnadernas ursprungskaraktär och kvaliteter hade förvanskats över årtionden av ändrad användning, trender och ogenomtänkta materialval.

Nu har kvarteret genomgått en total förvandling från att ha varit ett anonymt kontorskvarter till att bli en destination i den framväxande stadsdelen Hagastaden, med hotell, kontor och restauranger kring en öppen och aktiv innergård och takterrass. Appell Arkitektkontor fick förtroendet att arbeta med huset mot gatan, som huvudsakligen innehåller kontorsytor. Ena halvan av huset, ritad av Lennart Tham, tillkom i slutet av 40-talet och hade under åren byggts ihop med det ursprungliga Lewerentzhuset på ett ganska okänsligt sätt.

Vi har hela tiden arbetat utifrån ett genomtänkt antikvariskt förhållningssätt som värnar och lyfter fram byggnadernas ursprungliga arkitektur. Det har handlat snarare om att ta bort än att lägga till och noggrant välja de tillägg som krävts för att skapa en funktionell helhet.

Photos by Åke E:son Lindman

/media/b5gg2n1a/05_bl-stern_2000.jpg /media/t4slxltl/02_bl-stern_2000.jpg /media/2mjpsrre/01_bl-stern_2000.jpg /media/vubesxfe/04_bl-stern_2000.jpg /media/0dghd3tf/03_bl-stern_2000.jpg