Jung Relations

Stockholm 2011-12

In Ragnar Östberg's beautiful 1930s building Industricentralen, the last industrial operations have long since moved out and now the solid pillar frame provides perfect conditions for airy and bright office spaces.

 

I Ragnar Östbergs vackra 30-tals-byggnad Industricentralen har de sista industriverksamheterna sedan länge flyttat ut och nu ger den rejäla pelarstommen perfekta förutsättningar för luftiga och ljusa kontor. Jungs två våningsplan kopplas samman med en ny interntrappa som skapar siktlinjer och väver samman lokalen till ett arbetslandskap där kommunikation och samarbete står i centrum. Planlösningen är organiserad utifrån en strävan att tillåta förändringar och expansion. Inredningens materialpalett spänner från det råa till det förfinade och knyter an till byggnadens ursprungliga funktionalistiska arkitektur.

Photos by Mikael Olsson 

/media/gwkkuyw1/02_jung_2000.jpg /media/x3up5gwk/01_jung_2000.jpg