Hus 14, Gasverket

Stockholm, 2020-22

Renovation and transformation of the workshop building in the old Gasworks, by Ferdinand Boberg.

Our main focus has been to work in a conscious way to preserve and enhance the original architecture with characteristic room formation with high bright rooms, glazed lanterns and robust materials, mainly beautiful brickwork and cast iron windows.

 

Gasverksområdet i Hjorthagen var från 1850-talet fram till nedläggningen 2011 en gasproduktions-
anläggning som försåg Stockholms stad med stadsgas. Ferdinand Boberg ritade de karaktäristiska husen i rött tegel med vackra och välgjorda detaljer. Varje hus i anläggningen hade en specifik uppgift för att säkra kedjan i gasproduktionen.

Nu genomgår hela Gasverksområdet en total förvandling. Från att ha varit ett stängt industriområde till att bli en karaktärsfull stomme i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Vi har arbetat med Hus 14, även kallat Verkstadshuset, som fungerade som verkstad och är det enda huset i området som inte har innehållit gasproduktion. Huset ligger mitt i området mot det centrala torget och innehåller restaurang och bageri på entrévåningen samt kontor på det övre planet.

Vårt främsta fokus har varit att arbeta utifrån ett antikvariskt genomtänkt sätt som värnar och lyfter fram byggnadens ursprungliga och karaktäristiska arkitektur med höga ljusa rum, uppglasade lanterniner och robusta material såsom vackra tegelarbeten och gjutjärnsfönster. En stor utmaning har varit att dölja alla skrymmande installationer och teknik som har krävts för att kunna transformera Verkstadshuset till en modern byggnad.

/media/m5qgl4ik/01_gasverket_2000.jpg /media/5wsnz0hi/17_gasverket_2000.jpg /media/j3ses5an/boberg-1.jpg /media/qz4nucjy/18_gasverket_2000.png /media/0obfkzwd/06_gasverket_2000.jpg /media/1llbba4y/tvärsektion_bageri-kontor-2000.jpg /media/do0pgyhc/tvärsektion_restaurang-kontor-2000.jpg /media/t3we1oyp/img_6729.jpg /media/qoqncplu/03_gasverket_2000.jpg /media/dqhdqg13/plan_2000.jpg /media/o4kgbbbk/09_gasverket_2000.jpg /media/mcpi30kh/10_gasverket_2000.jpg /media/psefli0k/12_gasverket_2000.jpg /media/fzzb0idl/11_gasverket_2000.jpg /media/cr4jtgs2/13_gasverket_2000.jpg /media/erxf0pm4/15_gasverket_2000.jpg /media/1ycnz5tt/16_gasverket_2000.jpg /media/siml4rmk/14_gasverket_2000.jpg /media/zzeddrxn/05_gasverket_2000.jpg /media/ibpmxmvi/04_gasverket_2000.jpg